naukica

Archive for the ‘PROVERA’ Category

Naučili smo iz matematike u IV razredu:

SKUP PRIRODNIH BROJEVA

Cifre i brojevi

Skup prirodnih brojeva

Dekadne jedinice

Stepen broja deset

Dekadne jedinice zapisane kao stepen broja deset

Mesna vrednost cifre. Klase

Čitanje i pisanje višecifrenih brojeva

Čitanje, pisanje, upoređivanje višecifrenih brojeva – vežbanje:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

SABIRANJE I ODUZIMANJE U SKUPU PRIRODNIH BROJEVA

Sabiranje

Zamena mesta sabiraka

Združivanje sabiraka

Zavisnost zbira od sabiraka

Stalnost zbira

Sabiranje višecifrenih brojeva (1)

Sabiranje višecifrenih brojeva (2)

Sabiranje višecifrenih brojeva – vežbanje: 1, 2, 3

 

Veza sabiranja i oduzimanja

Oduzimanje

Zavisnost razlike od promene umanjenika

Zavisnost razlike od promene umanjioca

Stalnost razlike

Oduzimanje višecifrenih brojeva (1)

Oduzimanje višecifrenih brojeva (2)

Oduzimanje višecifrenih brojeva (3)

Oduzimanje višecifrenih brojeva (4)

Oduzimanje višecifrenih brojeva – vežbanje: 1, 2, 3

 

Izračunavanje nepoznatog sabirka

Izračunavanje nepoznatog umanjenika

Izračunavanje nepoznatog umanjioca

Jednačine sa sabiranjem oduzimanjem

Jednačine: 1

Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem

 

MNOŽENJE I DELJENJE U SKUPU PRIRODNIH BROJEVA

Množenje

Množenje zbira brojem

Množenje razlike brojem

Zamena mesta činilaca

Združivanje činilaca

Zavisnost proizvoda od promene činilaca

Stalnost proizvoda

Uloga nule i jedinice u množenju i deljenju

Množenje prirodnog broja dekadnom jedinicom

Množenje jednocifrenim brojem (1)

Množenje jednocifrenim brojem (2)

Množenje jednocifrenim brojem – vežbanje: 1, 2, 3

Množenje dvocifrenim brojem (1)

Množenje dvocifrenim brojem (2)

Množenje višecifrenim brojem (1)

Množenje višecifrenim brojem (2)

Veza množenja i deljenja

Deljenje

Deljivost brojeva

Deljenje zbira brojem

Deljenje razlike brojem

Zavisnost količnika od promene deljenika

Zavisnost količnika od promene delioca

Stalnost količnika

Deljenje dekadnom jedinicom

Deljenje dekadnom (višestrukom dekadnom) jedinicom – vežbanje:

A, B, V

Deljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem (1)

Deljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem (2)

Deljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem (3)

Deljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5

Deljenje sa ostatkom

Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem

Deljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem (1)

Deljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem (2)

Deljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem (3)

 

Izračunavanje nepoznatog činioca

Izračunavanje nepoznatog deljenika

Izračunavanje nepoznatog delioca

Jednačine sa množenjem i deljenjem

Nejednačine sa množenjem i deljenjem

Matematički izrazi

 

 

MERENJE I MERE

Merenje vremena

Merenje dužine

Merenje mase

Merenje površine

Merenje zapremine

 

POVRŠINA

Površina figura

Jedinice mere za površinu

Pravougaonik

Površina pravougaonika

Kvadrat

Površina kvadrata

 

Rogljasta i obla tela

Kvadar

Površina kvadra

Kocka

Površina kocke

 

RAZLOMCI

Razlomci

Pisanje i čitanje razlomaka

Upoređivanje razlomaka

 

 

 

Naučili smo iz matematike u III razredu:

BROJEVI PRVE HILJADE

Cifre i brojevi

Stotine prve hiljade

Brojevi prve hiljade

Brojevi prve hiljade – vežbanje: A, B, V, G, D

Brojevi prve hiljade – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Pisanje brojeva rimskim ciframa

Rimski brojevi (prva stotina)

Rimski brojevi – vežbanje (ukrštenice): A, B, V

Rimski brojevi – vežbanje: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

……………………………………….

SABIRANJE I ODUZIMANJE DO 1000

Sabiranje

Oduzimanje

Zamena mesta sabiraka

Združivanje sabiraka

Sabiranje stotina – usmeno: A

Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja – usmeno: A, B, V, G, D

Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5

Oduzimanje stotina – usmeno: A

Oduzimanje jednocifrenog od trocifrenog broja – usmeno: A, B, V, G

Sabiranje trocifrenog broja i desetica – usmeno: A, B, V, G, D

Sabiranje trocifrenog broja i desetica – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Sabiranje trocifrenog i dvocifrenog broja – usmeno: A, B, V

Sabiranje trocifrenog (dvocifrenog) i dvocifrenog broja – vežbanje:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Oduzimanje desetica od trocifrenog broja – usmeno: A, B, V, G, D, Đ

Oduzimanje dvocifrenog od trocifrenog broja – usmeno: A, B, V

Sabiranje trocifrenih brojeva

– usmeno: A, B, V, G, D, Đ

– pismeno: A, B, V, G, D

Sabiranje trocifrenih brojeva – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Oduzimanje trocifrenih brojeva

– usmeno: A, B, V, G, D, Đ, E

– pismeno: A, B, V, G, D, Đ

Oduzimanje trocifrenih brojeva – vežbanje: 1, 2, 3

……………………………………….

MNOŽENJE I DELJENJE DO 1000

Množenje

Zamena mesta činilaca

Združivanje činilaca

Zavisnost proizvoda od činilaca

Stalnost proizvoda

Množenje brojem 10 i 100

Množenje jednocifrenog broja i desetica – vežbanje: A, B

Množenje jednocifrenog i dvocifrenog broja – vežbanje: 1, 2, 3

Množenje zbira brojem

Množenje razlike brojem

Množenje trocifrenog i jednocifrenog broja: A, B, V, G, D

Deljenje

Deljivost brojeva

Zavisnost količnika od deljenika

Zavisnost količnika od delioca

Stalnost količnika

Deljenje brojem 10 i 100

Deljenje sa ostatkom

Deljenje sa ostatkom – vežbanje: 1

Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim brojem: A, B, V, G

Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim brojem – vežbanje: 1, 2, 3, 4

……………………………………….

JEDNAČINE I NEJEDNAČINE

Izračunavanje nepoznatog sabirka

Nepoznati sabiak – vežbanje: 1, 2

Izračunavanje nepoznatog umanjenika

Izračunavanje nepoznatog umanjioca

Izračunavanje nepoznatog činioca

Izračunavanje nepoznatog deljenika

Izračunavanje nepoznatog delioca

Nejednačine sa sabiranjem

Nejednačine sa oduzimanjem

……………………………………….

MERENJE I MERE

Merenje dužine

Merenje dužine – vežbanje: 1

Merenje mase

Merenje vremena

……………………………………….

GEOMETRIJA

Normalne prave

Crtanje normalnih pravih

Paralelne prave

Crtanje paralelnih pravih

Kružnica i krug

Crtanje kružnice i kruga

Ugao

Vrste uglova

Crtanje pravog ugla

Pravougaonik

Kvadrat

Crtanje pravougaonika i kvadrata

Trougao

Vrste trouglova

Crtanje trougla

Obim trougla

Obim pravougaonika

Obim kvadrata

Geometrija – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5

……………………………………….

RAZLOMCI

Razlomci: polovina (1/2), četvrtina (1/4), osmina (1/8)

Razlomci: trećina (1/3), šestina (1/6)

Razlomci: petina (1/5), desetina (1/10)

Razlomci: sedmina (1/7), devetina (1/9)

Razlomci – vežbanje: 1, 2

 

PRIRODNI BROJEVI DO 100

Brojevi do 100

Brojevi do 100 – vežbanje: 1, 2

Sabiranje

Sabiranje jednocifrenih i dvocifrenih brojeva –  usmeno: A

Sabiranje jednocifrenih i dvocifrenih brojeva –  usmeno (vežbanje): 1, 2, 3, 4

Sabiranje dvocifrenih brojeva – usmeno: A, B, V

Sabiranje dvocifrenih brojeva – usmeno (vežbanje):
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Pismeno sabiranje dvocifrenih brojeva: A, B, V

Oduzimanje

Oduzimanje jednocifrenih od dvocifrenih brojeva – usmeno: A

Oduzimanje jednocifrenih od dvocifrenih brojeva – usmeno (vežbanje): 1, 2, 3

Oduzimanje dvocifrenih brojeva – usmeno: A, B, V

Oduzimanje dvocifrenih brojeva – usmeno (vežbanje): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Pismeno oduzimanje dvocifrenih brojeva: A, B, V

Sabiranje i oduzimanje (do 100): A, B, V, G, D, Đ, E

Zamena mesta sabiraka

Združivanje sabiraka

Sabiranje zbira brojem / Sabiranje razlike brojem

Oduzimanje zbira od broja / Oduzimanje razlike od broja

Izračunavanje nepoznatog sabirka

Izračunavanje nepoznatog sabirka – vežbanje: 1, 2

Izračunavanje nepoznatog umanjenika

Izračunavanje nepoznatog umanjioca

Izračunavanje nepoznatog umanjenika/umanjioca – vežbanje: 1, 2

Izračunavanje nepoznatog broja (sabirak/umanjenik/umanjilac): A, B

……………

Množenje

Zamena mesta činilaca

Združivanje činilaca

Množenje broja 2 i brojem 2

Množenje broja 4 i brojem 4

Množenje broja 10 i brojem 10

Množenje broja 5 i brojem 5

Množenje brojevima 5, 10 – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5

Množenje brojevima 2, 4, 10, 5 – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5

Množenje broja 3 i brojem 3

Množenje broja 6 i brojem 6

Množenje brojevima 3, 6 – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5

Množenje broja 7 i brojem 7

Množenje broja 8 i brojem 8

Množenje brojevima 6, 7, 8 – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5

Množenje brojevima 7, 8 – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5

Množenje broja 9 i brojem 9

Množenje brojevima 5, 6, 7, 8, 9 – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5

Množenje brojevima 7, 8, 9 – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5

Jedan i  nula kao činioci

Množenje brojevima 0, 1, 2, 3, 4 – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5

Množenje brojevima 1, 2, 3, 4, 5 – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5

Množenje brojevima od 0 do 10 – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5

Množenje zbira brojemMnoženje razlike brojem

Pismeno množenje dvocifrenog i jednocifrenog broja: A, B, V

Množenje dvocifrenog i jednocifrenog broja: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Određivanje nepoznatog činioca

……………

Deljenje

Deljivost brojeva

Veza množenja i deljenja

Toliko puta manji broj (za toliko manji broj)

Redosled obavljanja računskih operacija

Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim: A, BV (sa ostatkom)

Deljenje brojevima 1, 2, 3, 4 – vežbanje: A, B, V, G, D, Đ

Deljenje brojevima 1, 5, 10 – vežbanje: A, B

Deljenje brojevima od 1 do 10 – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Deljenje brojevima od 5 do 10 – vežbanje: 1, 2, 3

Deljenje brojevima od 6 do 10 – vežbanje: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Deljenje – vežbanje: 1

Određivanje nepoznatog deljenika

Određivanje nepoznatog delioca

……………

MERENJE I MERE

Merenje dužine

Merenje vremena

……………

GEOMETRIJSKA TELA I FIGURE

Tela oblika lopte i valjka

Tela oblika kocke i kvadra

Prava, poluprava, duž

Paralelne prave / Normalne prave

Pravougaonik

Kvadrat

 

sr3

Test 1

sr4

Test 2

sr2

Test 3

llll

Test 4

Postavljanjem testova koji su rađeni prethodnih godina moja ideja je, pre svega,  da omogućim učenicima da ih samostalno rade i provere sopstveno znanje na kraju III i IV razreda. Za ovakvu vrstu provere potreban je samo računar i dobra volja.

Testovi se mogu koristiti i u okviru celog odeljenja, ako škola ima digitalnu učionicu tj. projektor.

Kada se otvori test, pre početka rešavanja zadataka, treba uraditi sledeće:

1. Raširiti sliku preko celog ekrana, pritiskom na FULL SCREEN u gornjem desnom uglu ekrana.

full

2. Prebaciti dokument na opciju SLIDE, umesto PUBLICATION jer se tako automatski otvara.

slide

3. Ako nekom smeta zvuk koji se čuje prilikom „okretanja“ listova, može ga isključiti u donjem desnom uglu, pa se neće čuti „šuštanje papira“.

sound

Meni se, lično, dopada to „šuštanje“, jer me svaki novi list koji okrenemo, asocira da napredujemo sve više i više. 🙂

U slučaju, da neko hoće da ih odštampa, može ih naći ovde (zapakovane, pdf) ili ovde (raspakovane, pdf).

Kako se kome dopada.

 

 


oktobar 2021.
P U S Č P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Unesite svoju adresu e-pošte da biste pratili ovaj blog i primali obaveštenja o novim člancima preko e-pošte.